Nog niet zo eenvoudig.

Nu blijken mijn ouders dus toch de knoop te hebben doorgehakt en beslist te hebben om dat huis te kopen in neder betuwe wat zij geloven een veel beter huis is voor hun gezondheid die er ook elke dag op achteruit gaat en ze dus wat gemakkelijker willen gaan leven zodat ze al die verantwoordleijkheid en al die zorgen niet meer hoeven te dragen, al zal dat nog niet zo eenvoduig zijn voor mensne die normaal nooit stilzitten.